Tero KontinenYhteistyöprojektit/
Collaboration projects
Poljento.

Kuvataideakatemian galleriassa Helsingissä, marraskuu 1995.


english text below

Juha Menna, Tero Kontinen, Ray Rummukainen

Näyttely perustui alkukesällä 1995 tehtyyn kahden viikon matkaan Vienan Karjalassa. Matka tehtiin polkupyörillä liikkuen ja yöpyen ulkoilmassa alttiina säiden ja olosuhteiden vaihtelulle. Matka alkoi Kajaanista, jatkui Vartiuksen rajanylityspaikalta Venäjän puolelle ja Vienan merelle Vienan Kemiin. Paluu tapahtui Paanajärven, Vuonnisen ja Vuokkiniemen kautta takaisin Vartiukseen ja Kajaaniin.

Näyttelyssä oli esillä matkan pohjalta tehtyjä teoksia sekä yhteistyönä toteutetut kaksi kolmiulotteista maiseman pienoismallia.


".
..geographers crowd into the edges of their maps parts of the world which they do not know about, adding notes in the margin to the effect that beyond this lies nothing but sandy deserts full of wild beasts, unapproachable bogs, Scythian ice, or a frozen sea..."
Plutarch, Theseus *


Pedalling. Exhibition in the Gallery of Academy of Fine Arts in Helsinki,
November 1995.

The exhibition was based on a two weeks trip which was made in the beginning of the summer 1995 in Viena Carelia. The trip was made on bicycles. We were camping outdoors. The trip started from Kajaani, continued to Vartius border checkpoint on the Russian side and to Onega bay. The returning trip was made through Paanajärvi, Vuonninen and Vuokkiniemi back to Vartius and Kajaani.

The exhibition consisted of works which where based on the trip and also of two three- dimensional landscape models made in collaboration.

* from: LANDS BEYOND,
L. Sprague de Camp and Willy Ley, 1952

kts. myös: RAKASTAA EI RAKASTA -näyttelyluettelo, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki 2004

see also: LOVE ME OR LEAVE ME -exhibition catalogue, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki 2004