Uudenmaankatu
Sebastian Lindberg,
Grave New World
6.7. - 24.7. 2016

Sebastian Lindberg
Grave New World
Galleria Huuto Uudenmaankatu
6.7.-24.7. 2016

Työskentelyssäni tärkeänä elementtinä on sattuman läsnäolo ja sen vaikutus
teosten rakenteeseen. Maalausten kolmiulotteisena kohoavat reliefimäiset
muodot on saatu aikaan akryylivärimassoja muokkaamalla. Valuttelen väriä
teosta kääntelemällä, jolloin maan vetovoima on tuonut oman panoksensa
maalausten muotokieleen. Hidas, meditatiivinen työskentelyprosessi on yhtä
lailla tärkeä kuin lopullinen valmis maalaus.

Kantavana teemana maalauksissani on vesi eri muodoissaan. Veden väreily,
virtaava ja pyörivä liike sekä kuohuvat aallot, jotka piiskaavat eroosion
kuluttamia rakennusmassoja. Syvyyksissä lepäävien hylkyjen jäänteet sekä
hylkyjen pinnalla kukoistava värikylläinen biodiversiteetti ovat myös
jättäneet muistijälkensä teoksiini.

Puh. 040 5270653
sebu.lindberg(a)gmail.com
www.sebastianlindberg.com