Galleria Huuto » Lillbusen
Ner och Upp

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
Ner och Upp
Galleri Huuto Jätkäsaari, Jätkä 1 och Pikkujätkä
9.-29.12.2017

1 – 17.12 ARTag Gallery
9 – 29.12 Galleria Huuto Busholmen

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen (f. 1957) har skapat en tvådelad utställning och båda utställningarna visas i Helsingfors i december 2017. Utställningens namn är Ner och Upp och den första delen visas för allmänheten 1.12 i ARTag Gallery i Sandviken och utställningens andra del 9.12 i Galleria Huuto på Busholmen.

Utställningens helhet föddes efter att egnahemshuset i trä som Ant-Wuorinen byggt och som varit hem under årtionden brann upp för några år sedan. Ant-Wuorinen definierar utställningarna som retrospektiva. Efter all förstörelse blev hon tvungen att fundera vad som överhuvudtaget fanns kvar.

Fyra år före branden blev Ant-Wuorinen änka och lamslagen i all sorg. Branden förändrade allt. Det hem hon levt halva sitt liv var borta. I branden förstördes också allt lösöre med böcker och konst, också hennes egna skulpturer. Kvar i huset blev spåren av dem.

– Böcker har varit verkligt viktiga för hela familjen. Ungefär 5000 böcker förstördes i branden. Jag kommer ihåg vilka böcker som fanns på vilka hyllor. När jag fotograferade spåren av böckerna förstod jag hur stor betydelse böckerna haft på oss alla, berättar Ant-Wuorinen.

Med branden fick Ant-Wuorinens tillbaka sin arbetsglädje. Hon är en materialnära skulptör, som bland annat arbetat med plast och stål. I hennes verk är materialet en del av innehållet och arbetssättet tillför narrativa element. Hemmet som brann upp har varit utgångspunkten för arbetet. De olika sätten att dokumentera har varit många efter den tragiska händelsen ersatte tidigare material med kol, tjära och sot.

– Efter branden tvingade jag mig själv efter den första chocken att se spåren efter förödelsen med nya ögon och gå igenom halva mitt liv. Jag återfann också de stora glädjestunderna, sammanfattar Ant-Wuorinen.

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen är diplomingenjör från Tekniska högskolan 1983 och bildkonstnär från konstskolan MAA 1990. Hon har haft otaliga separatutställningar, i Helsingfors bland annat på Galleri Sculptor och Galleri Kari Kenetti. Hennes verk finns bland annat i Helsingfors konstmuseums och Finska statens samlingar.

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande | Nylands konstkommission

Ytterligare information:
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen 050 363 2257
ARTag Gallery / Veikko Halmetoja 044 215 3005
Galleria Huuto / Henni Oksman 0400 653 461

The Imagic

Elina Oikari
Pekka Aikio (ljuddesign)
The Imagic
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
18.11. – 3.12.2017

The Imagic är ett videoarbete om samiska poesi och de pågående klimatförändringar i Nordeuropa. Det här video kan också ses som en kinetisk meditation om arktiskt landskap. The Imagic består av super 8mm film och arkivmaterial, de två materialen blir som en av ljuddesignen av Pekka Aikio.

Elina Oikari är en filmmakare och bildkonstnär från Helsingfors. Som konstnär hon är koncentrerat på att göra kortfilmer och videokonstverk, vars utgångspunkter är det experimentella och det flerkonstnärliga som Oikari förutom genom rörlig bild även framställer med i bildform. Hon har samarbetat med internationellt framgångsrika tonsättare, musiker och kapellmästare i olika kinokonsert-produktioner sina verk har bland annat framförts med både klassisk kammarorkester- och experimentell elektro- akustisk musik, och ljudplanering som genomförts live.

Tiina och Antti Herlin Fonden och Centret för konstfrämjande har understött utställningen.

Närmare information:
Elina Oikari
pokniupok(at)gmail.com
+358 40 7752 804

TERRA INCOGNITA

Paula Puoskari
TERRA INCOGNITA
Galleria Huuto Busholmen, Lillbusen
28.10.-12.11.2017

Galleriet är öppet också på Alla helgons dag 4.11.2017 kl. 12-17.

”Terra Incognita” var termen som användes för outforskade regioner på forna kartor. Skickligt illustrerade drakar uttryckte kartografers uppfattning om dessa områden; ”HC SVNT DRACONES” (här finns drakar). Monsterfigurerna på forntida kartor har ofta sitt ursprung i gamla mytologier.

Denna utställning kan även ses som en kartografs varierande visioner. Det finns spår av asiatiska Kara shi shi figurer i jättarna. I den buddhistiska traditionen tjänar dessa till sitt utseende djävulsaktiga lejonhundar det goda; deras uppgift är att beskydda tempel, hem och människor i dem. Kara shi shi-figurerna avbildas ofta i par och deras attribut är ett klot ofta placerat under framfötterna.

Den nutida världsbilden rubbas på många sätt, -de mest dramatiska följderna kan anknyta till den globala uppvärmningen. Är detta den framtida kartografens vision: mytologiska figurer vid kanten av världen som vi känner den? Vad händer med jordklotet; lyckas skyddsgaljonerna med sin uppgift eller är mänsklighetens nonchalans starkare?

Paula Puoskari är en bildkonstnär från Helsingfors. Hon är medlem i Målarförbundet och Helsingfors konstnärsgille. Efter utexamineringen från Fria Målarskolan 2008 har hon årligen haft separatutställningar, samt deltagit i en mängd grupputställningar både i Finland och utomlands. Teman som Puoskari behandlat i sina utställningar är medborgarolydnad och förfallet av välfärdsstaten. Hennes sätt att behandla dessa är antydande men samtidigt en sådan som strävar till att väcka åskådaren till reflektion över sin egen roll som verkställare av samhällspolitiska fenomen.

paula.puoskari(at)gmail.com
0405152270
www.paulapuoskari.com

Paula Puoskari: Terra Incognita, 2017 (photo P.Autio)
Paula Puoskari: Terra Incognita, 2017 (photo P.Autio)

Paula Puoskari: Guardian Against All Evil III, 2017 (photo P.Autio), akryyli paperille, siimat/ acrylic on paper, nylon line, 302 x 345 x 70 cm
Paula Puoskari: Guardian Against All Evil III, 2017 (photo P.Autio), akryyli paperille,
siimat/ acrylic on paper, nylon line, 302 x 345 x 70 cm

Paula Puoskari: Guardian Against All Evil II, 2017 (photo P.Autio), akryyli paperille, siimat/ acrylic on paper, nylon line, 193 x 276 x 120 cm
Paula Puoskari: Guardian Against All Evil II, 2017 (photo P.Autio), akryyli paperille,
siimat/ acrylic on paper, nylon line, 193 x 276 x 120 cm

Paula Puoskari: Terra Incognita, 2017 (photo P.Autio)
Paula Puoskari: Terra Incognita, 2017 (photo P.Autio)

Paula Puoskari: Terra Incognita, 2017 (photo P.Autio)
Paula Puoskari: Terra Incognita, 2017 (photo P.Autio)

Paula Puoskari: Guardian´s Hand, 2013-2017, öljy kankaalle/ oil on canvas, 30 x 40 cm
Paula Puoskari: Guardian´s Hand, 2013-2017, öljy kankaalle/ oil on canvas, 30 x 40 cm

GYMMET

Kalle Turakka Purhonen
SALI
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
7.10.-22.10.2017

En professionell bodyuilder-kropp ser ut att vara i ständig metamorfos: på väg att bli en muskelskulptur, ett odjur, en grillbroiler, någon slags metall, en bajskorv, en exotisk frukt eller ett organ. Det här kan fascinera eller äckla, beroende på åskådaren.

Bilder av bodybuilders representerar lätt negativa maskulina stereotypier. Men kroppsbyggare är som vi andra, människor av alla slag, och den extrema bodybuildingen ter sig mer som en karikatyr av ”mainstream”-kulturens passioner än en isolerad och underlig värld för sig. I den här utställningens collage vill jag använda bodybuilder som en större metafor för livet.

Jag njuter av klippa och limma collage, på traditionellt vis. Photoshop gör allt för lätt, jag vill hellre föra en dialog med ett ömtåligt och begränsat material, och följa det vart det leder mig.

Kalle Turakka Purhonen
kalleturakkapurhonen(at)gmail.com
p. 0400-909757

Minneslucka

Magnus Strandberg
Minneslucka
Galleria Huuto Busholmen, Lillbusen
16.9.-1.10.

Om förluster, översättningar och minnen som förbleknar – Magnus Strandbergs Minneslucka

Magnus Strandbergs fjärde separatutställning är en fortsättning på hans materiella efterforskningar där det immateriella och ogripbara har huvudrollen. Med utgångspunkt i paradoxen om en immateriell materia försöker Strandberg upprepade gånger, trots uppgiftens omöjlighet, översätta det oöversättbara. Den konstnärliga galenskapen bygger på en stabil metodik. Strandbergs envisa försök vittnar nämligen om en stark tillit till världens, minnets och erfarenhetens skörhet. Att upprepa en platsspecifik upplevelse, flytta den till ett nytt utrymme, är den omöjliga uppgift han tar sig an. Varken mer eller mindre. Att eftersträva det omöjliga är trots allt av högsta konstnärliga betydelse.

Magnus Strandberg lutar åt det experimentella, och testar gång efter annan gränserna för sitt uttryck och sin konst. Han expanderar till det som inte tidigare varit synligt och söker förbindelser mellan olika saker och fenomen. Förbindelserna mellan att översätta och göra installationer har intresserat honom under arbetet med den aktuella och föregående utställningen, och samtidigt har ett antal frågeställningar stigit fram. Kan man översätta det oöversättbara? Vad händer när minnen förbleknar? Försvinner de, eller ändrar de bara form? Börjar de likna fantasier? Konstnären har uttalat följande om utställningsseriens grundidé: ”Det innehåll jag tänkte att originalet hade, har fått allt mindre betydelse. Jag försöker mest minnas hur det kändes att vara där i utrymmet. Ibland får erinrandet desperata drag. Jag vet inte längre vad som verkligen fanns då, och vad jag hela tiden skapar då jag försöker minnas. Visst handlar den andra översättningen, Minneslucka, om förlust. Men samtidigt vägrar jag tro att ett verk jag fullbordat bara kan försvinna spårlöst. Egentligen tror jag att det här gäller vilka händelser som helst.”

Översättandet finns med också i utställningens titel, som uttryckligen är Minneslucka, inte muistikatko eller blackout. Strandberg påpekar att de finska och engelska motsvarigheterna saknar ordet lucka, alltså ett tomrum eller mellanrum, men också ett titthål eller en port som leder någonstans. Muistikatko och blackout saknar de här betydelserna, som ändå smyger sig in i varje minne av Minnesluckan. Ordet svävar omkring i bakgrunden, precis som den animation vi möter i utställningsutrymmet – ett spår av den tidigare utställningen, som delvis reflekteras av projiceringsytan. I övrigt råder ett dunkel som för oss nära inpå de minnen och erfarenheter, som vi ändå aldrig har fullständigt tillträde till.

Magnus Strandberg är en bildkonstnär och översättare från Helsingfors. Han utexaminerades från Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur år 2015.

FD Juha-Heikki Tihinen

Utställningen stöds av Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.

Ytterligare information fås av Magnus Strandberg:
m.h.strandberg(at)gmail.com
0443605284

Minnesbilder

Reetta Neittaanmäki & Erika Weiste
Minnesbilder
Galleria Huuto Busholmen, Lillbusen
26.8.–10.9.2017

“Minnesbilder” är en installation som består av en animerad film med samma namn och ett assemblage. Konstverken behandlar minnets processer. För projektet har man intervjuat fyra äldre människor med en metod som uppmuntrar deltagarna att fritt berätta sin livshistoria, utan att leda diskussionen mot några teman. Detta erbjuder oss en ärlig och rak syn på det förflutna och ger oss en möjlighet att betrakta hurdana minnen som lever kvar och stannar hos oss genom livet. Föremål är som människors minneskort. Då man ser en docka från barndomen eller en deodorantflaska från tonåren kan en hel del glömda minnen välla fram. Installationen nyttjar sambandet mellan föremål och minnen i skildrandet av de intervjuades historier. “Minnesbilder” lockar åskådaren att försjunka i minnen, lyssna på berättelser och ta reda på hurdana minnen de väcker i en själv.

I skapandet av “Minnesbilder” har man använt animationsteknik (stop-motion med föremål och cut-out) samt videobild. I galleriet Huuto finns det också ett assemblage som sammankopplas med animationen.

Projektet har möjliggjorts med stöd från Suomen kulttuurirahasto, Centret för konstfrämjande, AVEK Centralen för audiovisuell kultur och KulturEsbo.

Reetta Neittaanmäki (f. 1974) bor i Helsingfors och arbetar som frilansare i olika animationsprojekt. Reetta utexaminerades från Åbo Konstakademi år 2001 och från Aalto-universitets konstindustriella högskola år 2011 som konstmagister. Hon är medlem i andelslaget Animaatiokopla. Reetta är intresserad av animation som konstform eftersom den erbjuder en möjlighet att framställa världen ur ett annat perspektiv och leka med olika visuella tekniker och stilar.

Erika Weiste (f. 1981) är animationskonstnär från Helsingfors. Hon arbetar som frilansare i olika konstnärliga och kommersiella projekt samt i sina egna projekt inom animation, målarkonst och illustrering. Erika utexaminerades från Edinburgh College of Art år 2008. Hon är fascinerad av hur konstarter är anknytna till varandra, och tar gärna tillfället i akt att passera gränsen mellan olika former av konst.

För ytterligare information kontakta:

Reetta Neittaanmäki
reetta.neittaanmaki(at)gmail.com
Erika Weiste
ericaweiste(at)gmail.com

Social Narrative Scenarios

Dragos Alexandrescu
Social Narrative Scenarios
Galleria Huuto, Lillbusen
5.–20.8.2017

Dragos Alexandrescu är en rumänsk bildkonstnär som sedan 2007 är bosatt i Österbotten.
Hans konst är till största delen ett slags utfrågning av samtiden där fiktiva narrativa
berättelser som utgår från vår socioekonomiska struktur försöker (re)producera en
emotionell snarare än en rationell respons från publiken. Varje konstverk utgår från och presenterar därmed livets beståndsdelar, för det mesta under en tid av strukturell sårbarhet och ekonomiska och identitetsrelaterade kriser som Europa nu konfronteras med. Alexandrescu samarbetar sedan år 2013 med Gallery Taik i Berlin och hans konstverk ingår i flera privata samlingar i Europa.

Ett urval bestående av fyra av Alexandrescus videokonstverk kommer att förevisas:
Exercising Failure (2013), Before was Better (2013), Social Binder (2015) och
The Nature of Fear(2017).

Även om filmerna utgör kompletta, fristående konstverk är de kopplade till varandra genom mänskliga relationer som övergripande tema och vår växelverkan med samtida politiska frågor. Det samhälle vi idag lever i har omväxlande kallats ”det postindustriella samhället”, ”konsumtionssamhället” eller ”informationssamhället”. En legitimitetskris skakar om grundvalarna för den politiska ekonomin i det som visar sig vara den djupaste allomfattande recessionen i modern historia. De som är ivriga att komma med en diagnos över det tillstånd vårt nuvarande samhälle befinner sig i talar om ett skifte av fokus: en övergång från ansträngning till längtan, från produktion till konsumtion, från det verkliga och reella till det virtuella. Det talas alltmer om existensens simulativa karaktär, om makten att kontrollera massorna, om strukturella villkor som inneboende beståndsdelar i systemet – oberoende av om vi är lojala med Marx eller Smith. Alexandrescu är kritisk men aldrig cynisk; rättfram men inte påträngande; personlig, men ändå på inget vis sentimental. Med samma nykterhet iakttar han sina huvudpersoner och öppnar dörren till ett nästan skrämmande bottenlöst rum med plats för fantasi och tolkningar svävande över deras ensamhet – att vara ensam, att vara allena.

Ett tack till följande föreningar och samfund som vänligen understött utställningen:
Svenska kulturfonden
Centret för konstfrämjande
Suomen Kulttuurirahasto
Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

e-post:
drag.alexandrescu(a)gmail.com

Det händer i bakgrunden

Mirka Hämäläinen
Det händer i bakgrunden
Galleria Huuto Jätkäsaari, Lillbusen
15.7.-30.7.2017

Det händer i bakgrunden.
Det händer mycket i bakgrunden.
Mina målningar handlar om berättelser vars ursprung ligger i drömmar och
uråldriga sägner. Historier om de som letar efter någonting som är värt att
finna. Beskrivningar av landskap som förändras när man betraktar dem.
En del av mina verk är triptyker målade på pannå grunderad med akrylgesso,
och en del har jag målat på duk med oljegrund.

Mera information:
Mirka Hämäläinen
mirka.hamalainen(a)gmail.com

Maimus dikthörna

Diktare
Maimu Brushwood
alias Timo Tähkänen
MAIMUS DIKTHÖRNA
27.6. – 9.7.2017
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

Välkommen till öppningen på fredagen 30.6.2017 kl. 18 – 20!
Kom som du bara vill!
På plats sköter värdinneskapet Maimu Brushwood, som bjuder dig på läckerheter!

Maimu Brushwood f. Huolirinta är Timo Tähkänens alter ego, som skriver dikter. Drag-diktaren Maimu Brushwood uppenbarade sig först på Instagram och utgav därefter diktvideor på sin YouTube-kanal. Maimus dikter handlar ofta om kärlek, identitet och växtvärkar samt ångest, vilken uppstår såväl av att bli fullvuxen i skuggan av normer, som även av viktuppgången.

Maimus livserfarenhet hörs i hennes dikter. Trots sina tragiska upplevelser vill Maimu tro på en bättre värld, freden och kärleken.

I Helsingfors bosatt konstmålare och bildkonstnär Timo Tähkänen (född 1983) utför sitt konstnärliga arbete med hjälp av ett treårigt stipendium beviljat av Finlands Kulturfond. Tähkänen har blivit magister i bildkonst på Konstuniversitetets Bildkonstakademi år 2014 samt bildkonstnär på Södra Karelens yrkeshögskola år 2007.

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande.

Tilläggsinformation:
Maimu Brushwood
maimubrushwood(at)gmail.com
IG och FACEBOOK: @maimubrushwood
YouTube: Maimu Brushwood

Maimu Brushwood

LETTERS FROM HERE SOMEWHERE

Mika J. Ripatti
LETTERS FROM HERE SOMEWHERE
Galleria Huuto Busholmen, Lillbusen
3.6.-18.6.2017

Jag bär med mig dendär jasmin doftande parfymen som du använder
Jag strör det på alla dynor i varje hotellrum jag stannar i
Doften stannar i rummet länge efter att jag lämnat
och snart doftar hela världen som du
Jag önskar du följde med hit någonstans, mandelöga
Vi kunde resa tillsammans
Vi kunde göra barn och leva som zigenare eller hemlösa hundar
Vi kunde sätta upp lägereld i palatsens lobbyer
och pissa på bankirernas väggar för att markera vårt revir
Vi kunde fly tillsammans likt Bonnie och Clyde
Och du skulle själv få välja vem av dem du är.

Video/15 min.

Mika J. Ripatti on Vimeo:
https://vimeo.com/mikajripatti

Making of Blog:
http://fullsloboexperience.blogspot.fi/

LETTERS_trailer from Mika J. Ripatti on Vimeo.

Utställningsutbyte Huuto – HilbertRaum (Berlin): NO NET WORKING

HilbertRaum (DE)
David Benforado, Kuno Ebert, Hannah van Ginkel, Daniel Wiesenfeld, Clemens Wilhelm

NO NET WORKING
Galleria Huuto Busholmen Pop up & Lillbusen
13.5. – 28.5.2017

Alla Galleria Huuto’s utställningar är öppna också Kristi himmelsfärds dag den 25 Maj 2017 med våra vanliga öppettider, välkommen!

Det konstnärsdrivna galleriet HilbertRaum från Neuköln Berlin presenterar sig på Huuto. Grupputställningen NO NET WORKING av fem konstnärer speglar HilbertRaums mångfald då konstnärernas arbetsmetoder och material skiljer sig från varandra.

På hösten 2017 förverkligar Huutos konstnärer en utställning i HilbertRaums galleri. Att förena krafterna i form av utställningsutbyte är en inspirerande möjlighet att föra fram våra verk till en ny publik oberoende det kommerciella konstfältets hierarkier och begränsningar. Dessutom är detta ett utmärkt sätt att bekanta oss med en vacker, levande stad!

Vi ses snart i Helsingfors!

HilbertRaum:
Det oberoende, icke-kommerciella och konstnärsdrivna utrymmet HilbertRaum har funnits i Neuköln Berlin fr.o.m. 2015. Dessa 16 medlemskonstnärer tar turvis hand om kurateringen och organiseringen av utställningarna som räcker två veckor. Projekten täcker ett brett urval av måleri, fotografi, skulptur, video, installation och föreställningar.

Om utställningsutbytet:
Utställningen är den första delen av HilbertRaums och Huutos konstnärers utställningsutbyte, vars andra del förverkligas i september-oktober i HilbertRaums galleri. Då ställer Mikko Kallio, Pasi Mälkiä, Minna Suoniemi, Tatu Tuominen och Marja Viitahuhta sina verk ut.

Kontaktuppgifter:
Daniel Wiesenfeld: daniel.wiesenfeld(a)stockwerke.com
HilbertRaum: www.hilbertraum.org/
info(a)hilbertraum.org
HilbertRaum – Reuterstr. 31 – 12047 Berlin

Chasing Waterfalls

Sara Pathirane
Chasing Waterfalls
Pikkujätkä
22.4. – 7.5.2017

Alla Galleria Huuto’s utställningar är öppna också söndag den 30 April med våra vanliga öppettider.

I Sara Pathiranes videoinstallation Chasing Waterfalls får romantiken nytt liv i selfiekulturen. I fotografiets supertidevarv placerar sig människan åter i bilden bredvid naturen. Turistens estetiska vilja att befinna sig i landskapet samt bevisa landskapets existens med sin fysiska närvaro kan likställas med performancekonstnärens närvaro i landskapet. I båda fallen möter människans kropp landskapet i fiktionen. Genom naturkrafterna förändras fiktion till sanning. Bilden är för oberäknelig för att fångas, så som en ocean vid fullmåne. En farlig selfie kan nära nog svepa fotografen med sig.

Även om vår omgivning alltid kan fotograferas, är världen inte panopticon, alltid synlig, utan pancrypticon, alltid undflyende. Världen är spåren som kan följas till det synliga. Detta underhåller viljan att fotografera, vi vill anlända bakom bilden. Finns något gömt bakom bilden? En skatt eller något magiskt, liksom sagans grotta bakom vattenfallet?

Chasing Waterfalls är inspelad på Bali och Sri Lanka vid kända turistmål.

Sara Pathirane (f. 1985) behandlar ofta landskapsmåleriets arv i nutiden samt den mänskliga närvarons olika plan i sin omgivning. Hon refererar tidig filmkonst och använder sig av landskap bekanta från film som inspelningsplats. Pathirane använder sig av film, perfromanceinstallation och bildkonst.

Utställningen stöttas av Taiteen keskustoimikunta samt VISEK.

Alina Belishkina: The Near Side. Om Sara Pathiranes ”Chasing Waterfalls”

Kontakt:
sara.pathirane(a)gmail.com
tel. 0440840043
Utställningen på Facebook

This state

Taija Goldblatt
This state
1.4.-16.4.2017
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

Utställningen är öppen också under påsken med våra vanliga öppettider.

Animationen This state forskar extrem utmattning: nätter och timmar när trötthet fyller rummet med grå. Den iakttar gränssnitt och söker efter sprickor i ytorna mellan att hålla i hop och bryta ner, mellan sömn och sömnlöshet. I dessa gränser förlamande trötthet möter de förvirrande och osammanhängande tankar och förväntningar för föräldrarskap.

Konstverket drar en synlig bild om dimmig verklighet i människornas hem och visar den erfarenheten som ofta blir osynlig på grund av privat natur.

This state har skapats genom att kombinera ritning, video och animation på många överlappande rörliga nivåer. I Lillbusen konstverket visas som en enkanalig projektion.

Tack för stödet: Centret för konstfrämjande (Taike) och Kari Mattilan säätiö.

Mera information:

Taija Goldblatt
040-8224302
taija.goldblatt(a)gmail.com
taija.goldblatt.fi

Udda Saker

Mirka Raito
Udda Saker
11.3. – 26.3.2017
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

Livet är udda saker: udda minnesbilder, udda stunder, udda tankar, udda förhållanden, udda känslor, försök att hitta sakers samband eller önskan om att höra hemma någonstans. Utredning av koncept och kontexter. To-Do – listor, parlösa sockor, hemlösa katter, lösegendom, avfall, människor som flytt sitt eget land eller förlorat sig själv. Vardagsflykt, uppsägelser, saknade bitar eller separation från det förflutna för att anlända i nuet.

Mirka Raitos utställning Udda saker består av kollage och måleri. Raito använder skisser, halvfärdiga verk, foton och bilder som har legat väntande i hennes arkiv. De nya verken har kommit till av ett behov att utrensa, sortera och bearbeta allt som vid första anblicken verkat udda. Det finns en upprymd lekfullhet och meditativ repetition i sammankopplandet av bitarna när det befrias från en oerhörd berättardrift eller ett tvång att definiera varför saker är förenade. Mirka Raito är intresserad av att skildra det undermedvetnas världar och associativt arbete.

Mirka Raito tar itu med bilder som fascinerar eller stör. Bilden väcker kanske ett barndomsminne, ömhetskänslor, hat eller hopp. Hennes kollage byggs upp av många bildskikt som i ett fel sammansatt pussel. Bilderna döljer eller berättar om något som avlägsnats. Ur de fragmenterade bildernas inre samlar blicken landskap, ansikten, ögon, växter, strukturer. Ibland blir det bara ett rutsystem, sträck eller en skiss kvar av arbetsprocessen och då är vi lyckligt tillbaka i startrutan.

Mera information:
mail(a)mirkaraito.com
www.mirkaraito.com
Udda Saker / Facebook

The Great Wall

Johan F. Karlsson
The Great Wall
18.2. – 5.3.2017
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

Utställningen The Great Wall syftar till att känna igen vårt deltagande i dagens bildkultur och dess inflytande på en plats. I Google maps är den kinesiska muren formad av turisternas fotografiska geotaggar. Tillsammans skapar dom ett mönster av prickar genom de tillgängliga delarna av muren. Från detta fågelperspektiv representerar varje punkt i konstverket platsen som varje individ har varit på. The Great Wall föreslår en bild av vår kollektiva användning av fotografi och visar samtidigt ett resultat av massturism.

Då individerna i upprepade gånger lämnar spår av sina resor, utvecklas en detaljerad historik över deras närvaro i en kontinuerlig ström av bilder. Detta är ett exempel av en sammansättning av digitala fotspår och abstrakt form av kart tjänst. Med våran gemensamma tillgång av detta navigerings system kan vi identifiera oss själva efter dom olika mönster vi lämnar ifrån oss under vår livstid. Dessa bilder har förmågan att ge uttryck och dela våra upplevelser offentligt, där terrängen och identiteten av historiska platsen konsumeras både fysiskt och på distans.

I konstverket har dessa geotaggar återskapats i form av stjärnbilder i referens till traditionella medel för orientering. Förr i tiden observerade vi stjärnorna och solens position som huvudkälla för att förstå tid, likaså vår position i världen. Detta verk erbjuder ett perspektiv att kunna se ner på oss som dom outtröttliga deltagarna av det fotografiska mediet.

Mera information:
johanf.karl(a)gmail.com

Glass: Dreams, Uncertainty & Elsewhere

Jarno Parkkima
Glass: Dreams, Uncertainty & Elsewhere
28.1. – 12.2.2017
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

Videon Glas är ett dokument eller ett spår ifrån en tid, där jag försökte förstå och uttrycka hur det är att leva i erfarenheter utav en verklighet i huvudsak uppbyggd av ideal, drömmar och bilder. Främlingskap, isolering, ensamhet, icke-existens och avsaknad av interaktion – dessa begrepp säger åtminstone något om mina egna erfarenheter. Frihet, möjligheter, vara öppen och social, känns mer skenbart – det finns en glasliknande vägg mellan en individ och hans / hennes yttre omgivning.

Hänvisningar till en erfarenhet av denna typ av mentala tillstånd och existens (eller bristen på den) kan hämtas ifrån filosofin (särskilt existentialism), litteratur och psykoterapi. 1968 skrev den franska författaren Jean Baudrillard om glaset och dess betydelse: “Glass facilitates faster communication between inside and outside, yet at the same time it sets up an invisible but material caesura which prevents such communication from becoming a real opening onto the world.” Detta måste gälla i vår nutid med, där vår “verklighet” blir mer och mer förvrängd och reflekterad utav bilder på skärmar runt omkring oss. Vi rör dessa bilder via beröringskänslig glasytor samtidigt som vi ska upprätthålla en representation av oss själva i sociala medier. Skyddar denna isolering oss ifrån den friktion som uppstår när ideal och förhoppningar om hur vi borde vara och hur vi bör leva vårt liv, inte överensstämmer med vår bild?

Ämnet i detta verk är personligt, och ett resultat av ett års lång arbetsprocess där det finns fler frågor, men inga svar. Kanske är den erfarne isoleringen, glaset, en illusion. Kanske är önskan om att uppleva verkligheten och andra direkt och omedelbart (interaktion) alltför idealistisk. Kanske verkligheten och vår egen existens oundvikligen förmedlar och förefaller oss som ett förvirrande bild-liknande intryck.

e-mail: jarnoparkkima(a)gmail.com
web: www.jarnoparkkima.com

Oönskade situationer

Mari Ljokkoi
Oönskade situationer
7.1.2017.-22.1.2017
Galleria Huuto Busholmen -Lillbusen

Oönskade situationer är en utställning som handlar om oönskade graviditeter och deras konsekvenser. I utställningen ingår tre verk: två filmer och en installation bestående av teckningar.

I filmen Vuorollaan fyra kvinnor diskuterar sina egna upplevelser i Finland. Kvinnor har levat i olika decennier och deras berättelser avslöjar historia av abort och kvinnors rättigheter. Andra filmen, Isyytön, är en mans perspektiv på ämnet. Installation 47 000 presenterar situationen i hela världen: WHO beräknas så många kvinnor dö varje år i illegal abort.

Kontakt information:
mari.ljokkoi(a)gmail.com
mariljokkoi.wordpress.com

Bortglömd adress, Seine, Paris

Nina-Maria Oförsagd
Bortglömd adress, Seine, Paris
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
3.12.-18.12.2016

Galleria Huuto Busholmen har öppet på Självständighetsdagen 6.12.2016.

Specialvisning och levande musik kväll City Mirage på lördag 17.12. kl. 18, välkommen!

Bortglömd adress, Seine, Paris – är en fiktiv tvärkonstnärlig dokumentär, en två-kanals videoverk där två olika berättelser spelas samtidigt, om en plats och dess historiska lager som information och inspiration för konstnären.

Mellan stränderna i Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret och Courbevoie, ligger ön Ille de la Grand Jatte, som ovanifrån sett liknar ett öga. På ön målade Claude Monet “Le printemps à travers les branches” (1878). När du går längs stränderna, kan du lyckas uppleva känslan som finns i Monets målningar, medan han färdades omkring i detta landskap i hans husbåtateljé. Till skillnad från de gröna banker och pilträd, pålar upp i grå kontrast på andra sidan av stranden området La Défense, som började byggas 1958, där Jean-Luc Godard filmade sin futuristiska långfilm Alphaville (1965).

I Neuilly-sur-Seine, kan man fortfarande försöka fånga känslan i Monets målning, före hösten kommer och drar undan sommarens tjocka gröna draperi. Hösten och vintern förstärker det futuristiska området Le Defénce på andra sidan av floden. Träden som en kort stund skiftar i färg likt impressionistisk färgpalett förvandlas till brunt och tonar bort och avslöjar bakom dess nakna stammar en tornande siluett av skrapor. Bakom fasaderna och mellan byggnader, kan man förlora sig i Godards värld och bildspråk – i hans futuristiska anda som byggdes på en ideal som påverkade honom – i tid och rum.

Till filmen bandades i Robert de Godzinskys studio, improvisation och två poesisekvenser tillsammans under en tagning. Improvisationspianisten PerViktor Hjalmarsson (SE) spelade och såg endast videokanalen ”Monet”, jazz basisten Ilkka Hanski (FI), spelade och såg endast videokanalen ”Godard”, skribenten Sara Rönnqvist (FI) läste och såg båda videokanalerna.

16: 9, HD, 20 min, Stereo Surround, 2016
Regi-film-ljud-editering, Nina-Maria Oförsagd
Piano, PerViktor Hjalmarsson, Kontrabas, Ilkka Hanski, Poesi, Sara Rönnqvist
Musikalisk ljudinspelning, Robert de Godzinsky

Tack:
Grönqvistska stiftelsen, Svenska kulturfonden och Konstsamfundet

NINA-MARIA OFÖRSAGD
+358407151170, nm(at)oforsagd.com
www.oforsagd.com

Förutsägelser

Marja Viitahuhta
Förutsägelser
Galleria Huuto Jätkäsaari, Pikkujätkä
12.11. – 27.11.2016

Vi lever i en tid som kännetecknas å ena sidan av framtidens oförutsägbarhet, å andra sidan en växande mängd information och vetenskaplig kunskap, tillsammans med en ny oro över tillståndet i vår miljö och vår roll i förhållande till den. Dystopier av klimatkrisen, svält, invandring och ökande ojämlikhet ter sig som en mardröm vilken visar sig att redan vara vår verklighet.

Ennustuksia / Förutsägelser är en serie monologer som uppvisades av unga aktör som beskriver synen på framtiden i form av personliga förutsägelser. Arrangemanget är avskalat: prat, inget mer. Varje monolog utvecklas som en bild av berättarens egen erfarenhet av en viss situation. Monologerna kombinerar fiktion med individuella berättelser och spekulationer om konsekvenserna av klimatförändringen. De betraktar hur klimatförändringen kommer att leda till, förutom extrema naturfenomen, även nya politiska utmaningar, en förnyelse av livsmedelsproduktionen eller i kampen att dela resurserna på ett etiskt sätt.

Monologerna skrevs under hösten 2015 för en tre timmar lång föreställning. Texternas teman och fokus valdes ut och utvecklades i samarbete inom arbetsgruppen. Då uppstod också frågan om hur innehållet i dessa monologer, placerade cirka 15 år in i framtiden, faktiskt inte skiljer sig så mycket från tragedier, observationer och kriser som redan sker i dag. Vi pratade om på vilket sätt vi läser nyheter om olyckor som drabbar ”de andra”: invandrare, arbetslösa, de som har lämnats utanför mentalvårdstjänster eller är offer för rasism eller naturkatastrofer. Vi hoppas att när vi presenterar dessa förutsägelser som personliga och individuella, kan de hjälpa oss att övervinna de mekanismer som skapar differentiering och ojämliket.

Ett urval av dessa monologer finns utsällda i Galleria Huuto.

Ett tack till: Alfred Kordelins stiftelse, Finska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande

email: marjamikko@hotmail.com
web: www.marjaviitahuhta.com
www.av-arkki.fi/taiteilijat/marja-viitahuhta/
www.av-arkki.fi/en/artists/marja-viitahuhta_en/

ennustuksia / teaser from Marja Viitahuhta on Vimeo.

Hopptornet

Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck
Hopptornet
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
22.10. – 6.11. 2016

HOPPTORNET
Kortfilm 16’18 min

Utmaningen och lusten har varit att fånga riktigt bra bilder av människan i ett utsatt läge. Det skulle vara en tillräckligt stark situation för att inte behöva en klassisk ramberättelse. I våra filmer, som vi ofta kallar för studier, intresserar vi oss för beskrivningen av, snarare än berättelsen om människan.

Det som står i centrum är de 43 castade personer mellan 9 och 78 år som för första gången klättrar upp och ställer sig på kanten på tians plattform. I dessa bilder av mänskligt tvivel och mod vill vi närma oss de evolutionära instinkter och det sociala spel som genom årtusenden har format oss.

Regissör / Kamera / Klippning: Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Producenter: Axel Danielson, Erik Hemmendorff
Produktionsbolag: Plattform Produktion i samarbete med Sveriges Television och Film Väst / Med stöd från Svenska Filminstitutet
Kreativa rådgivare: Cecilia Björk, Kalle Boman, Ruben Östlund
Ljud och mix: Gustaf Berger, Lars Wignell / Auditory

www.plattformproduktion.se

Verket hör till serien Video Guests där Galleria Huuto bjuder in internationella videoarbeten till Lillbusen.

La Primavera

Pauliina Turakka Purhonen & Milja Viita
La Primavera
1.10. – 16.10.2016
Galleria Huuto Busholmen – Busen 1 och Lillbusen

Sandro Botticellis temperamålning från ca 1482, som Giorgio Vasari kallade La Primavera, utgör
startskottet för Viitas och Turakka Purhonens gemensamma utställning. I utställningen ingår
bland annat Miljas 16 mm film med handmålade organiska tecken och Pauliinas nästan köttsliga,
broderade tygskulpturer.

Vad skulle våren kunna stå för? – För växandet, för en förvandling från barn till fertil vuxen,
medföljande en vaknande sexualitet, med målet att till slut kunna uppnå ett slags självständigt
varande. De här processerna är ofta våldsamma och sällan smärtfria, men oundvikligen delar av
livet som helhet. Botticellis Primavera visar att det eviga växandet fängslat människor i alla tider; det är ett löfte om kontinuitet och förnyelse, en förhoppning om spirandet av något nytt.

Mer information:
Pauliina Turakka Purhonen, t.urakka(at)gmail.com, 0400 965 699
Milja Viita, miljaviita(at)gmail.com, https://miljaviita.live

I Went Up the Mountain With Someone Else’s Story and Came Down With My Own

Fiona O’Dwyer
I Went Up the Mountain With Someone Else’s Story and Came Down With My Own
10.9.-25.9.2016
Galleria Huuto Busholmen, Lillbusen

Fiona O’Dwyers utställning I Went Up the Mountain With Someone Else’s Story and Came Down With My Own (Jag gick uppför berget med någon annans berättelse och kom ned med min egen) fokuserar på den mänskliga migrationens idé och verklighet: utgångspunkten är hennes egen familjs migration och tvångsflyttning i 1950-talets Irland. O’Dwyers idéer utformas av verkens performativa karaktär, förhållandet till tid och rum och materialiteten. Utställningen består av skulpturer, en videoinstallation, teckningar och foton. Ämnet och bildspråket är djupt rotade i det irländska landskapets visuella och auditiva språk och arbetena har en musikalisk och erfarenhetsbaserad poetisk natur.

Materialen och processerna som jag använder har alltid sin speciella betydelse. Det har blivit allt klarare att de material och processer som jag återkommer till härstammar från min pappa. I dessa verk använder jag bär, brons, päls, té samt performance, sång, teckning och samlande. Blåbären (‘hurts’) och harpälsarna är för mig material som representerar näring och nödvändighet och téritualen står för lugn och reflektion. De här arbetena öppnar sig långsamt och det som ur minnets skikt kan utvinnas i processen är någonting nytt, men något som ändå har ett spår. Spåret tycks sträcka sig längre än jag själv i alla riktningar, längre än min tid eller min erfarenhet, längre än mitt vetande eller det på nytt förmedlade narrativet. I retur borde detta nya hellre begrundas än definieras. Det är en ständig förvandling beroende på var du (eller jag) står. Denna idé innefattas i handlingen att titta eller lyssna på ett landskap ur tre skiftande punkter, som tillsammans bildar en definierande punkt. Resultatet av detta är ekon av en fjärran plats i tid, som växlas med verkliga punkter i ett landskap, där ett narrativ eller ljud en gång existerade och utspelades.
Uppenbart är dock att jag har glömt framtiden, så allting fortsätter om igen.

O’Dwyer, 2016

Fiona O’Dwyer och Outrider Artist kollegan Maria Kerin har tébjudning, 4 O’Clock TEAS, lördagen den 10.9.2016 kl. 16 och återinför tédrickandet som en plattform för samtal med inbjudna irländska, estniska och finska kuratorer och konstnärer. Irlands ambassadör Colm Ó Floinn är närvarande.

fionaodwyer.com / +353 86 8121001 / fionaodwyerart(at)gmail.com

Tack för stödet:

NY SLÄKT – A Study of Orlando II

Jaana Rannikko
NY SLÄKT – A Study of Orlando II
20.8.-4.9.2016
Galleria Huuto Jätkäsaari – Pikkujätkä

Under Konstens natt 25.8. håller konstnären utställningen öppen tills kl. 23.

Jag är barnmorska. Jag hjälper en ny släkt till världen. Jag går runt på museer i fem år och fotograferar tusentals porträtt, verk efter verk. I en mobil citystudio fotograferar jag människoporträtt mellan Paris och Bryssel.

Jag är doktor Frankenstein. Jag föder ett tvådimensionellt folk genom att rikta bilder ovan på varann, skikt efter skikt. Av utvalda delar utsmyckar jag ett tredje öga på fickan, en papegoija på pojken, en spetskrage åt mannen och en lagens bokstav åt kvinnan.

Kollage, dialoger. Vem är det som smäller i dörrarna? Fröet växer till ett ben eller ett träd. I skydd av skölden och skalet. Förvandlas, transformeras, formas, förändra. Börja studien från början. Från en tid till en annan och tillbaka. Övningar till mänsklighet. En samlares symptom.

Det finns mål utan mening och mer än fem röda sekunder. Sitt ner, jag har gott om tid.

Jaana Rannikko (f. 1978) är en bildkonstnär från Helsingfors. I sina verk behandlar hon historia, mänsklighetens skikt, samt möjligheter till att bryta tid och rum. Rannikko är intresserad av verkens ljudlösa dialoger och inbjuder bilder att öppna den envisa tystnaden.

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande / Statens fotokonstkommission.

Tilläggsinfo:
Jaana Rannikko
040 585 1645
jaana(at)jaanarannikko.com
www.jaanarannikko.com

My father and I dance in outer space

Wura-Natasha Ogunji (Nigeria/USA)
My father and I dance in outer space
30.7. – 14.8. 2016
Galleria Huuto Busholmen, Lillbusen

My father and I dance in outer space (Min far och jag dansar i rymden)
2011
enkanalig digital video
färg, ljud
1 minut

Skapandet av My father and I dance in outer space började med att jag grubblade
över gestspråket av min far som numera är död. Jag ville visualisera hurdant
det skulle vara om vi två skulle kunna dansa tillsammans. Det skulle bara vara möjligt
i detta futuristiska landskap på den andra sidan. Jag använde stop motion -animationsteknik
för att skapa en känsla av flygande, dans och den intergalaktiska förbindelsen.

Kamera: Darcie Book och Wura-Natasha Ogunji

Wura-Natasha Ogunji

Verket hör till serien Video Guests där Galleria Huuto bjuder in internationella videoarbeten till Lillbusen.

Solid Liquid

Laura Laukkanen

9.7.-24.7.2016
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

Solid Liquid — Kiinteä neste (på svenska ”Flytande fast form”) är en installation som försöker sudda ut gränsernä mellan olika aggregationstillstånden. Vi delar med varandra, undersöker och också underviker ämne som är svårt att definiera.

Laura Laukkanen (s. 1984) änvänder in hennes konstnärliga arbete vardagliga material som har förlorat deras ursprungliga funktion. Väsentligt material i Solid Liquid installation är animaliska gelatin som hon har också änvändt i hennes tidigare konstverken.

Laura Laukkanen är medlem i Tampere Kunsthalle kollektiv och Tehonrakentajat kollektiv.

A Motion Study III

Eerika Jalasaho
Liiketutkielma III
A Motion Study III
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
18.6.-3.7.2016

Galleria Huuto är stängd under midsommaren 24.-26.6.

En rörelsestudie III är en interaktiv video där rörelsen styrs av åskådaren. Studien består av videor som föreställer vattnets flöde, vars uppspelning åskådaren själv kan stoppa eller återställa när hen vill. Temat för En rörelsestudie-serien är medel för konstskapande och konstskapandets tradition ur en konsthistorisk synvinkel, samt rörelsens process. Seriens tredje verk, som nu introduceras för första gången för publiken, lägger fokus på process och dess kontroll. Även medlets avtryck kommer fram i verken, som reflekterar över den moderna människans världsbild, identitet och visuella kultur allteftersom världen digitaliseras, samt förhållandet mellan digitalisering och natur.

Eerika Jalasaho (f. 1987) är en bild- och mediekonstnär från Kuopio. I sina verk behandlar Jalasaho digital kultur, social media och människans upplevelsevärld. Hennes arbete har stötts av Centret för konstfrämjande, Finska Kulturfonden och Kuopio stad.

Utställningen har genomförts i samarbete med Suomen AV-palvelut Oy och Pukki Visuals.

Utställningen har stötts av Centret för konstfrämjande, Norra Savolax konstkommission. Tack!

Eerika Jalasaho, 040 0725 389, ejalasaho(a)gmail.com

eerikajalasaho.blogspot.com

Tack för stödet:
taike-pohjois-savo

Utställningen är genomfört i samarbete med:

AVpalveluLogo

PukkiVisuals_logo

Attempts to Reverse Things

Heli Kaskinen
Attempts to Reverse Things
25.5.–12.6.2016
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

“Det är som ett spel med det förflutna.” Så beskriver Heli Kaskinen (f.1981) arbetsprocessen med sina konstverk i sin utställning Attempts to Reverse Things i Galleria Huuto Lillbusen. Enligt Kaskinen är hennes verk ett försök på att se till den andra sidan av minnen och sätta dem i ett annan perspektiv.

Motsatserna möter varandra i Kaskinens fotografiska verk och hon betraktar vanliga objekt och fenomen på ett humoristiskt sätt. Så som namnet på utställningen tyder på, är verkens motiv en vändning och ett nytt perspektiv på något som Kaskinens verk förser genom omvända tankar och handlingar. Verken bjuder samtidigt på möjligheten att betrakta vardagliga erfarenheter i ett bredare perspektiv med genom av foton och olika material och objekt i dem.

Kaskinen studerar fotografikonst vid Konstuniversitetens Bildkonstakademi och Aaltouniversitetets högskola för konst, design och arkitektur. Hennes verk har ställts ut utomlands och i flera grupputställningar i Finland. Attempts to Reverse Things är Kaskinens första separat utställning och den produktiva delen av hennes konstkandidatexamen i utbildningsprogrammet för fotografikonst vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Encounter

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Finska och Amerikansk Engelska.

Historia valuu kynsien alta / History bleeds under your fingernails

Azar Saiyar
Historia valuu kynsien alta / History bleeds under your fingernails
14.4. – 1.5. 2016
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

>Galleriet är öppet tills första maj även på måndagarna kl. 12 – 17
Utställningen är öppen även 30.4. och 1.5.

Blinda strömmen + Pappersspegeln

Saku Soukka
Blinda strömmen + Pappersspegeln
26.3. – 10.4. 2016
Galleria Huuto Busholmen – Busen 1 och Lillbusen

Under påsken är galleriet öppet normalt (stängt på måndag som vanligt).

Min utställning Blinda strömmen (Sokea virta) visades I fjol vintras på Nordliga fotocentret i Uleåborg och på Titanik galleriet i Åbo. Nu kommer utställningen till Galleria Huuto på Busholmen i Helsingfors. På utställningens vernissage lanseras också min fotografi- och diktsamling Paperipeili (Pappersspegeln)

På utställningen Blinda strömmen + Pappersspegeln stiger teman som mörker, ljus, kärlek, sexualitet och död fram. En dialog mellan rörelse och vila samt interiör och exteriör är centrala i mina verk. Medvetenhetsnivån i förhållande till en själv och/eller till världen omkring en och relationen mellan orsak och verkan i samband med de här olika fördjupningsinriktningarna funderar jag ofta över och antagligen syns de i verken. I mina verk finns många olika karaktärer, och är också berättande i jag-form (både i bild och text) och jag-figuren innehåller också flera olika människor. Viktigast är att lyfta fram olika fenomen.

Mina uttrycksmedel är fotografi, video, dikter och installationer. När jag tänker på mina arbetsprocesser som helhet, har jag märkt att oberoende av vilka medel och metoder jag valt, samlar jag intuitivt visioner och tankar som jag sedan genom utrensningar, redigeringar och olika arbetssystem skapar mina verk med. I verken ställs frågeställningarna, visionerna och fenomenen parallellt och dess förhållanden har en viktig plats.

Saku Soukka [f.1982, Oulunsalo] håller som bäst på och avslutar sina studier vid Bildkonstakademin. Hans verk har tidigare visats på separatutställningar och grupputställningar, till exempel Esbo moderna konstutställning (EMMA), Finlands fotografiska museum, Tent Academy Awards i Rotterdam i Nederländerna samt festivalen Studi aperti i Ameno i Italien. Fotografi- och diktsamlingen Paperipeili är hans debutbok och ges ut på Noxboox.

sakusoukka(a)hotmail.com / 0407268118

Apparition

Maria West:
Apparition
5.3. – 20.3.2016
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen

Termen uppenbarelse hänvisar ofta till ett fenomen som skiljer sig från målet, materiella verkligheten – möjligen immateriell eller halv material. Dock är verkligheten subjektivt; vi skapar vår egen verklighet. Vi ser vad vi vill se. Våra egna känslomässiga tolkningar och minnen är bland de saker som formar hur vi upplever verkligheten. UFO-observationer och paranormala uppenbarelser härrör från vår naturliga behov av att förklara och slutföra omärkbar verklighet som omger oss med förenklade tolkningar. Det gäller tolkningen och förståelsen av varje vanlig situation.

Apparition är en utställning som undersöker begreppet uppenbarelse via en installation bestående av bild, text, objekt, ljud och video. Från utställningarnas soundtrack man kan plocka upp meddelanden i enlighet med de egna tolkningar. Utställningen innehåller också en zine, som kommer att fungera som en dokumentation, ett bevis, av den uppenbarelse av utställningen.


apparitions come in two forms;
real & imaginary

what are those?

the question laughs at itself
obviously nothing is more real than anything else

if you imagine yourself having two left hands
then two left hands is what you have

what you get is what you see

the laws of nature are meant to be broken
or at the very least bent

there are no reliable points of reference
everything refers back to itself
a clock measures another clock, etc

how does anyone know what anything is

the evidence is right there
a miracle takes place every second

it’s all super hyper natural

http://mariawest.tumblr.com
westestmaria(at)gmail.com

Tiden för den väntande är…

Tiden för den väntande är…
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
13.2. – 28.2.2016

Vi får se väggmålnigskonst gjord av irakier på Busholmen i februari. Galleria Huuto inbjöd bildkonstnären Heidi Hänninen att kuratera en utställning av asylsökanden till Lillbusen. Hänninen har drivit en väggmålningsworkshop på Koskela asylförläggning som en av de frivilliga sedan oktober 2015. Workshopen har resulterats i målningar på förläggningens olika våningar om bl.a. det fjärran fosterlandet och hemlängtan.
I processmålningsutställningen på Galleria Huuto dyker tuschmålningar upp på Lillbusens väggar under hängningsveckan och senare under utställningens öppettider. De berättar om ständig och plågande väntan som ekar från alla väggar mer eller mindre likadan varje dag, alltid i samma färg, som svarta sträck i olika tjocklekar mot alltid lika tom bakgrund. Utställningens målare är deltagare av väggmålningsworkshopen på Koskela asylförläggning.


Waiting for the unknown future…
…it feels so bad to wait:
like something is dying inside, all the time,
every day feels like dying
one more time.

”When I feel the fire inside I go to smoke, it’s the only thing that can calm it down.
Sleeping and eating just keeps me alive.”

We are waiting for the sun to rise in this dark finnish winter,
sometimes it’s shining but not for long time – and it ends soon.

It’s not affecting, we can’t feel it, it’s only the light…

…and the bad finnish news prevent the heat of the sun to arrive to you.

”When I was in a jail I was waiting for the day to be free again…
And now when I’m free – and I’m ”safe”, I don’t feel the real freedom and safety”.

…I’m waiting….For the startpoint to build our life (again),

the promises from the finnish government – and the well treatment from the finnish people.

Everything goes away, humanity, that they were talking about – it disappeared.

Where is it? Where are the good news – I’m waiting.

There is no more humanity in this world?

…Was it just a lie? But I believed it.

…I’m here, still waiting.

Substandard

Mika J. Ripatti
Substandard
23.1. – 7.2. 2016
Galleria Huuto Busholmen, Lillbusen

SUBSTANDARD (video, 13 minuter)

“It has crystal clear waters and sandy beaches. Sun and fun for the whole family!”

Två äldre filmmakare arbetar med en resereklam till Medelhavet ovetande om att världen runt dem har ändrats.

Varning! Verket innehåller humor!

Det oundvikliga

Ina Jaakkola
Väistämätön (Det oundvikliga)
2.1.2016 – 17.1.2016
Galleria Huuto Busholmen, Lillbusen

En mystisk värld stiger fram underifrån det synliga

Till utställningen i Galleri Huuto har jag hämtat två sinsemellan olika videoverk. De kopplas dock samman av tanken att det finns någon djupare, mystisk verksamhet under den synliga ytan.

Videon Kukkia (Blommor) är en subjektiv och erotisk upplevelse av våren. Kameran leder tittaren djupt in i en privat blommornas värld. Vardagen försvinner och blir avlägsen. Vardagens ljud är långt borta. Kukkia (Blommor) –videon skildrar hur en emotionellt mottaglig människa öppnar sig för skönhet och hur meddelanden börjar stiga fram ur skönheten.

Videoverket Väistämätön (Det oundvikliga) grundar sig på idén att man slutligen måste avstå från allting. Videon behandlar en process som återkommer i varje människas liv; vi stöter oundvikligen på problem som gör oss förvirrade, sedan kämpar vi emot och slutligen måste vi acceptera vår förlust. Den allra största förlusten är att förlora sitt eget liv. I videon Väistämätön (Det oundvikliga) betecknar det svarta trädet, lönnen, en plötsligt växande motgång, döden, på den enskilda människans livsväg. I slutet av videon visas därför en scen som redan har existerat på tidig medeltid, dödsdansen, en dans med döden.

Ina Jaakkola
ina.jaakkola(at)gmail.com
tfn. 040 5523000
http://inajaakkola.wix.com/inajaakkola

Wunderkammer

WUNDERKAMMER
KURATOR: VILLE LAAKSONEN
Galleria Huuto – Busholmen
5.12.2015 – 20.12.2015
På Självständighetsdagen 6.12. Huuto Busholmen är öppen normalt kl. 12-17.

KONSTNÄRER:
ANNA HYRKKÄNEN
ALISA JAVITS
ANNA-LIISA KANKAANMÄKI
MAIPPI KETOLA
NINNI JA TUOMAS KORKALO
KRISTIINA LJOKKOI
PETRA MARTINEZ
LEENA PUKKI
ANSSI PULKKINEN
ELINA RANTASUO JA LAURI AINALA
OUTI TURPEINEN

Wunderkammer är en grupputställning av curator Ville Laaksonen, som organiseras på Galleria Huuto Busholmen i gallerierna Bus 1, Bus 2 och Lillbusen 5.12. – 20.12. 2015. Utställningen fokuserar på att uppleva känslan av mirakel av samtida konst. De 13 konstnärer som presenteras har valts ut från mer än 150 sökande efter en öppen inbjudan. Konstnärernas verk bildar ett Kuriosakabinett.

Wunderkammer är en studie av ett mikrokosmos i ett mänskligt sinne. Den fungerar som en nyckel till flera sensoriska upplevelser mellan den imaginära och den verkliga världen.

Galleria Huuto – Busholmen
Stillahavsgatan 6, 00220, Helsingfors

KONTAKT:
Ville Laaksonen
ville.laaksonen(at)gmail.com
+358-50-3537071

http://www.ihmekammio.com

Abiogenesis

Saara Kanerva Tamminen, Marloes van Son och Erik Parr
Abiogenesis
14.11.-29.11.2015
Galleria Huuto Busholmen, Pikkujätkä

Abiogenesis hänvisar till uppkomsten av ordning ur det oordnade och liv ur det livlösa. I livet tar ordningen initiativet: kunskapen ersätter det okända, det faktiska ersätter tron och teknologin ersätter magin. Utställningens konstnärer presenterar meditationer om vår teknologiska tidsålder, som formar en dialog om hur definitionen av kunskap framträder i olika sammanhang. I sina performativa, rumsliga och visuella verk, utforskar Abiogenesis en värld som existerar någonstans mellan vetenskaplig förklaring och subjektiv tolkning.

Terraforms av Erik Parr föreslår en abstrakt topologi och strävar efter att återskapa skeenden som påträffas i naturen. Genom att använda eld, alkemi och industriell robotik, utnyttjas den kaotiska händelsen av en brand för att skapa ett simulerat landskap. Terraforms skapas av unika spår som är omöjliga att upprepa och oåterkalleliga, trots alla försök till kontroll.

FILTER är en installation av Marloes van Son. Den hänvisar till flexibla barriärer, där somliga ting kan passera och andra inte. Installationen fokuserar på rättigheten att överträda dessa gränser genom att inbjuda människor att undersöka systemet bakom installationen. FILTER kontrollerar vatten, sand och luft för att skapa växlande stunder av mörker, ljud och tystnad.

≟ är en serie performativa föreläsningar av Saara Kanerva Tamminen som handlar om ambivalenta förhållningssätt till vetenskaplig terminologi och tolkning. Föreläsningarna undersöker den västerländska vetenskapens historia på ett kritiskt och fantasifullt sätt: magi, karlar med skägg och oförklarliga naturfenomen kommer att presenteras!

Uppträdanden:

MAGICK Fredag 13.11 @ 18 (vernissage)
KHAOS Lördag 21.11 @ 16
KOSMOS Söndag 28.11 @ 16

Trevlig resa

Maria Kalakivi
Trevlig resa
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
24.10. – 8.11. 2015

I min utställning behandlar jag teman av existens som människa, vandring i livet och roller vi har. Människans fysik och upplevelsen om det. Möte, syn och att bli syn. Reflektion som olika mötena ger. Tillhörighet i gruppen och att vara utomstående.

målare
Maria Kalakivi
+ 358 50 468 1355
mariahuu(at)suomi24.fi
www.mariakalakivi.com

Jenny

Ilkka Pitkänen och Ilari Edelmann:
Jenny
Galleria Huuto – Lilbusen
3.-18.10.2015

Jenny (2015) är ett videoverk som är filmad i en tagning med dokumentär metod. Protagonisten i detta verk är en byggnadsarbetare som gick in i bildramen mellan tagningen av en slump. Denna arbetare som tog en paus från jobbet på Museumsinsel i Berlin tog fram sin fiskeutrustning och började att fiska från floden Spree.

Händelsen filmades i sommaren 2014 när det var en storskalig renoverings- och moderniseringsprojekt i området. Därför fungerar Jenny också som en dokumentation för den ständigt föränderliga miljön som inte längre existerar som den visas i videon.

Musik av kompositör Ilari Edelmann resonerar med ljud av miljön och fungerar som en motvikt till den beskrivande bilden av arbetet.

JENNY (2015)
HD-video
16:9 / Stereo
Duration: 9’13”
Bild: Ilkka Pitkänen
Musik: Ilari Edelmann

Den övergivna byn

Hanna Koikkalainen and Anne-Mari Kivimäki
Den övergivna byn
Galleria Huuto Busholmen – Busen 2 och Lillbusen
12. – 27.9.2015

KLINGANDE FOTOUTSTÄLLNING DYKER IN I SUISTAMO

Turnéutställningen når nästa gång Galleria Huuto på Busholmen
 
Helsingforslokaliserade Galleria Huutos besökare får i september bekanta sig med byn Suistamo som finns i det ryska Karelen, med byns historia och nutid via Anne-Mari Kivimäkis musik och Hanna Koikkalainens fotografier. Flyktingskap och att lämna hembygden kommer alltid vara en aktuell fråga. Kanske kan vi se på samtidens flyktingar på ett annat sätt när vi minns vår egen historia?

Den övergivna byn är en klingande fotoutställning i vilken behandlas tematiken att resa iväg och lämna en plats bakom sig, gestaltat i fotografier och musik. Utställningen är en del av Anne- Mari Kivimäkis Suistamo – Traditionslaboratorium som är Kivimäkis konstnärliga forskningsprojekt för Konstuniversitetet Sibelius-Akademin. Som utgångspunkt för Kivimäkis forskning är Suistamobon, dragspelsmusikern och historieberättaren Ilja Kotikallios arikivinspelningar. Arbetsgruppen inspirerad av Kotikallio har gjort forskningsresor till Suistamo bakom gränsen, grävt i arkiven och träffat före detta suistamobor. Som resultat av det multikonstnärliga samarbetet föds en slingrande helhet som poetiskt reflekterar kring flyktingskap, krigstid, att lämna sitt hem och nutidsverkligheten i en liten rysk by.

I utställningsutrymmet presenteras även Puhtis kortfilm Sijaton sielu i regi av Tommi Kainulainen. Kortfilmen är ett verk där musik, dans och stumfilm förenas i historien om hur djävulen uppenbarar sig i en karelsk by. I filmrollerna ses Puhti-medlemmarna Anne-Mari Kivimäki och Reetta-Kaisa Iles samt Timo Saari.

Varmt välkomna!

Vernissage fredag 11.9.2015 kl. 18.00
Utställningen är öppen 12. – 27.9.2015

Utställningsprogrammet:

Fredag 11.9. kl. 18 Fotoutställningens vernissage

Lördag 12.9. kl. 14-15 Dans 2,5€ / 5€ / 10€
Onsdag 16.9. kl. 19 Den övergivna byn – konsert, 5€ – 15€
Torsdag 17.9. kl. 19 Den övergivna byn – konsert, 5€ -15€
Fredag 18.9. kl. 19 Den övergivna byn – konsert, 5€ – 15€
Konsertpris: barn, studerande, arbetslösa, beväringar 5€, pensionärer 10€, normal 15€ 

FÖRHANDSBOKNING AV BILJETTER: inka.yliharsila(a)gmail.com 
Förhandsbokade biljetter avhämtas 30 min före konserten.
 
Galleria Huuto Busholmen // 
Stillahavsgatan 6, Helsigfors

Info:
Fantastinen Norsu / Inka Ylihärsilä
044 3531196, inka.yliharsila(a)gmail.com
http://www.fantastinennorsu.com/

Ytterligare information:
Hanna Koikkalainen
www.hannakoikkalainen.com
Anne-Mari Kivimäki
www.annemarikivimaki.fi 

Kommande utställningar under år 2015:
3. – 22.11. Galleria Varikko, Seinäjoki

Tack:
Centret för konstfrämjande/ Nylands konstkommission
Panphonics Oy
Pyynikin käsityöläispanimo
Kotileipomo Riikonen Oy
Finska kulturfonden
Koneen Säätiö
Karjalan Säätiö
Folk Extreme
Ämnesgruppen för folkmusik vid Konstuniversitetet Sibelius-Akademin
Stiftelsen för musikfrämjande (MES)

O

Samuli Laine
O
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
21.8. – 6.9. 2015

O är en kort resa till glömska. Filmen visar upprepningar av ett ögonblick som förlorar en del av sin ursprungliga information för varje repetition. Till slut försvinner bildens visuella betydelse i abstrakt brus och flyter ut i tystnad. Vad blir kvar då betydelserna försvinner? Inte tomhet men frid. Slutet är tystnad.

O har gjorts genom att printa videorutor på papper som sedan fotokopierats. Kopiorna har sedan åter och åter kopierats fram till att deras visuella betydelse dramatiskt har förändrats. Förändringen beror på oregelbundenheter som uppkommer under kopieringsprocessen. Till slut har hela materialet skannats och återbyggts till levande bild.

Ljud: Mitja Nylund
Film: Samuli Laine
Stöds av: Centret för konstfrämjande

Samuli Laine
mail.me(at)samulilaine.com
0443511293

Before you know it

Tanja Koponen
Before you know it
Lillbusen
1. – 16.8.2015

www.tanjakoponen.com
koponen.tanja(at)gmail.com

FemLink: Vital

FemLink / Vital
Lillbusen
11.-26.7.2015

Videokollage 43 min

Huutos samarbete med den internationella organisationen FemLink fortsätter med videokollaget Vital.
FemLink förenar kvinnliga konstnärer från olika kulturer genom att skapa gemensamma konstverk, videokollage. De kurateras av franska konstnären och kuratorn Veronique Sapin och multimediala konstnären C.M. Judge från USA.
Videokollagen består av korta videos (max 2 min) över ett gemensamt tema. Kollaget är själv ett videokonstverk vars rot och rikedom är den kulturella diversiteten.

Även idag känner många kvinnliga konstnärer sig isolerade i för många delar av världen. De ska erkännas som konstnärer – detta är huvudkomponenten i FemLinks mission.

http://www.femlink.org

FemLinks videokollagen i Lillbusens sommar hör till Galleria Huutos serie Video Guests.

Konstnärerna:

Sima Zureikat (Jordanien)
Evgenija Demnievska (Serbien)
Elena Arzuffi (Italien)
Samirah Alkassim (Palestinien)
Kamila B. Richter (Tjeckien)
van Breest Smallenburg (Nederländrna)
Aki Nakazawa (Japan)
Véronique Sapin (Frankrike)
Raquel Kogan/Lea van Steen (Brasilien)
Ana Bezelga (Portugal)
Najmun Nahar Keya (Bangladesh)
Aliaa El-Gready (Egypten)
Esther Johson (Stor-Britannien)
C. M. Judge (USA)
Dorte Jelstrup (Danmark)
Sigrun Hardardottir (Island)
Monica Dower (Mexiko)
Verena Schaukal (Tyskland)
Alejandra Delgado (Bolivia)
Judith Lava (Österrike)
Carolina Saquel (Chile)
Minoo Iran pour Mobarakeh (Iran)
Christie Widiarto (Australien)
Raya Mazigi (Libanon)

FemLink: Resistance

FemLink: Resistance
Lillbusen
17.6.-5.7.2015

Videokollage 57 min

Huuto Lillbusen visar riktigt internationell videokonst på sommaren! Först videokollaget Resistance och i den följande utställningsrundan 11.-26.7. ser ni videokollaget Vital, båda från projektet FemLink.

FemLink är en internationell organization som förenar kvinnliga konstnärer från olika kulturer genom att skapa gemensamma konstverk, videokollage. De kurateras av franska konstnären och kuratorn Veronique Sapin och multimediala konstnären C.M. Judge från USA.
Videocollagen består av korta videos (max 2 min) över ett gemensamt tema. Kollaget är ett videokonstverk i sig vars rot och rikedom är dess kulturella diversitet.
Två konstnärer från Finland har deltagit i FemLinks kollage: Tanja Koistila och Alli Savolainen.

Även idag känner många kvinnliga konstnärer sig isolerade i för många delar av världen. De ska erkännas som konstnärer – detta är huvudkomponenten i FemLinks mission.

Vi har stängt midsommarhelgen 19.­21.6.2015!

http://www.femlink.org

Konstnärerna:

Maria Papacharambous (Chypre)
Rokhshad Nourdeh (Iran)
Cagdas Kahriman (Turkey)
Veronique Sapin (France)
Sabrina Montiel Soto (Venezuela)
Evgenija Demnievska (Serbia)
Prila Tania (Indonesia)
C.M. Judge (USA)
Nicoletta Stalder (Switzerland)
Anna Malagrida (Spain)
Yun Aiyoung (Korea)
Alli Savolainen (Finland)
Esperanza Collado (Ireland)
Giuliana Cuneaz (Italia)
Rachida Azdaou (Algeria)
Maria Rosa Jijon (Ecuador)
Kai Syng Tan (Singapore)
Petra Bauer (Sweden)
Graziela Taquini (Argentina)
Fatima Mazmouz (Moroco)
Yue Liang (China)
Myritza Castillo (Puerto Rico)
Bill Kouelany (Congo Brazzaville)
Rima Saab (Lebanon)
Brigida Baltar (Brazil)
Marilena Preda Sanc (Romania)
Chantal du Pont (Canada)
Felicite Codjo (Senegal)
Katia Efimova (Russia)
Carolina Saquel (Chile)
Natasha Dimitrievska (Macedonia)
Dorota Nieznalska (Poland)
Verena Schaukal (Germany)

FemLinks videocollagen i Lillbusens sommar hör till Galleria Huutos serie Video Guests.

GonzoDok

[slide=1]

GonzoDok – Kulturella hem i Björneborg, säsong ett
Galleria Huuto – Lillbusen
30.5-14.6.2015

GonzoDok som arbetsgrupp består av två konstärer vilka är Ville Kirjanen
och Jussi Matilainen.

Bild- och performancekonstnären Matilainen bor och arbetar i Björneborg.
Han använder rörliga bilder i olika former i sitt arbete. En viktig del av hans
arbete är samarbete med andra konstnärer och forskare. Han är även medlem
i performancekollektivet MVET som har producerat otaliga föreläsningar,
performancer och utställningar.

Kirjanen är bildkonstnär som bor och arbetar i Björneborg. Han har visat
sina skulpturala installationer runtom i landet.

Båda är delaktiga i T E H D A S konstnärskollektiv i Björneborg via
utställningar och performance evenemang.

Kulturella hem är en dokumentär serie som började våren 2014 och är en
hyllning till Gonzo journalistiken. Produktionsteamet besöker olika hem i
Björneborg som kan ses genom den ständigt expanderande definitionenen
”kulturella hem”.

Projektet utmanar etablerade föreställningar om vad som är ett
”kulturellt hem” samt att projektet försöker att fånga essensen av sina undersätar,
liksom att avslöja något väsentligt om en kultur som definieras av en viss
plats och tid.

Serien utvecklas också i en subjektiv studie av två out-of -town
konstnärer som försöker acklimitsera sig i den lilla stadens kultur.

Helsingfors – Nyslott

[slide=1]

Jaakko Ruuska & Ilmari Säävälä
Helsingfors – Nyslott
Galleria Huuto Jätkäsaari – Lillbusen
9.5.–24.5.2015

En videoinstallation av Jaakko Ruuska och en audioessä av Ilmari Säävälä på Galleri Huuto 9–24.5.2015

Installationen skildrar Jaakko Ruuskas och Ilmari Sääväläs resa från Helsingfors till Nyslott, som de gjorde tillsammans till fots och paddel mellan 16.7.–12.8.2013. Helsingfors är Ruuskas nutida hemstad och Nyslott hans barndoms hemort. Resans ändamål var att bekanta sig med sträckan mellan dessa städer genom att vandra och paddla; en resa som för resenärer tidigare öppnat sig endast via bil- eller tågfönster. Resan motiverades av en vilja att förstå ett område som uppfattas som “skog”, sett från fönstret. När de valde sin rutt ville resenärerna undvika vägar och istället gå i skogar och stigar. Av resans 450 kilometer avverkades 300 kilometer till fots och resten genom att paddla. Med sig hade resenärerna vandringsutrustning för att kunna övernatta och äta i skogen. Vid behov bad de om vatten från gårdar och hus längs rutten och maten köptes från butiker, men en viktig del av resenärernas kost bestod av bär, svampar och fisk.

Helsingfors – Nyslott är en 15 minuter lång performans i form av en film som Jaakko Ruuska framställde under resan samt två kartor och reseanteckningar vid namnet “Att försvinna i horisonten” lästa av Ilmari Säävälä. Här jämförs två parters erfarenheter; den ena som försvinner i horisonten och den andra som bevisar försvinnandet.

Helsingfors – Nyslott visas samtidigt på Galleria Huuto på Busholmen i Helsingfors och på Finlands skogsmuseum Lusto i Punkaharju, Nyslott. Galleria Huuto 9 – 24.5.2015, vernissage 8.5. Finlands skogsumseum Lusto 8.5.–16.8.2015, vernissage 7.5. Verket framställdes som en del av Jaakko Ruuskas dokumentärprojekt Aftonstjärnan som blir färdig 2015.

Verket har understöts av Finska Kulturfondens Södra Savolax regionalfond, Finlands filmstiftelse, AVEK och VISEK.

Ytterligare information:
Jaakko Ruuska tel. 050 346 3424

Jaakko Ruuska (född 1981) är en filmregissör, medie- och performanskonstnär samt nybliven far som bor i Helsingfors. Han är utexaminerad från Aalto-universitetets avdelning för dokumentärfilm år 2014. Han är också sedan 2010 medlem avperformanskollektivet Toisissa tiloissa.

Ilmari Säävälä (född 1982) studerar dockteater i Åbo konstakademi och är för tillfället utbytesstudent i Porto, Portugal. Hans senaste verk har varit performanser.

SLEEVELESS / FEARLESS

[slide=1]

Hinni Huttunen
SLEEVELESS / FEARLESS
Galleria Huuto Jätkäsaari – Lillbusen
18.4.-3.5.2015

En fet kropp är en av de mest stigmatiserade fysiska egenskaperna. Videoverket SLEEVELESS / FEARLESS undersöker de normer som definierar stereotypa idéer om skönheten.

Filmfotograf, gaffer och color grading: Jesse Jalonen
Fotoassistent, elektriker: Anna Puustinen

Hinni Huttunen (f. 1990) har utexaminerats som bildkonstnär från Tammerfors yrkeshögskola år 2014.

Ytterligare information:
Hinni Huttunen
hinni.huttunen (at) gmail.com
http://hinnihuttunen.com

Aposteln

[slide=1]

Juhani Koivumäki
”Aposteln” En film installation
Galleria Huuto Jätkäsaari – Pikkujätkä
28.3-12.4.2015

Galleria Huuto Busholmen har öppet hela påsken 3.-6.4.2015 kl. 12-17!

Samma installation på olika platser, samma år: Showroom Berliini (Berlin), Galleria Kone (Tavastehus), Huw Davies Gallery (Canberra), Poriginal galleri ( Björneborg)

I korthet
”Aposteln” är en metaforisk kortfilm om Jesus från Nazarets idéer, som under trycket av samhälleliga förändringar ständigt möter nya former av tolkningar. Installationen startas genom att besökaren sätter sig på en kyrkbänk.

Inspiration
Enligt mystikern G.I Gurdjieff (1866­1949) så var många texter och sakrament i Bibeln menade att tolkas direkt och bokstavligt. Gurdjieff betonar kraftigt skillnaden mellan den tidens rådande kultur i jämförelse med nutida kultur. Han hävdar att kristendomen förlorade mycket av sin styrka när den blev antagen som en del av samhällsordningen. Under Jesu tid fyllde blodet en helig funktion som bärare av en del av anden hos den det strömmade i. Enligt Gurdjieff så delade lärjungarna Jesu blod då Han anade att han snart skulle föras bort.

Da Vinci ́s målning Nattvarden i slutet av filmen representerar en vanlig uppfattning om Jesu sista tid. Jag anser att det finns irrelevanta antaganden kring bilden liksom i själva den kristna religionen.

Performance kväll ” Religiös upplevelse”
Långfredag den 3 april från klocka 19.00­ Huuto galleriet på Busholmen
Det spelar ingen roll om du är kristen, muslim, buddhist, hindu, ateist eller om du är kritisk till religioner eller konservativ. Dessa händelser handlar om religiös upplevelse i sig, med hjälp av konsten som uttrycksmedel. Religiös upplevelse kan betyda mycket mer än någon religion, så ett öppet sinne rekommenderas.

Evenemanget är öppet för alla att uppleva den religiösa erfarenheten utan direkt påverkan av någon viss religion. Jag har funnit att var och en av konstnärerna har en viss religiös tanke och motiv bakom sina verk. Ändå är de mycket olika varandra. Pentti­Otto Koskinen, Tomasz Szrama, Seppo Salminen, Maija Saksman ja Messiaaninen Visuaalisen Etiikan Tutkimuskeskus.

Ytterligare information:
Juhani Koivumäki
juhanik81(a)gmail.com

Suomi F. European

Sami Ala
Suomi F. European
Galleria Huuto Busholmen – Lillbuset
7.3.–22.3.2015

Suomi F. European är en polemisk och prokativande videoverk som i sin patetiska karaktär är nästan en parodi. Det handlar om hur same folket är tvingad att bli finländare och hur Finland frivilligt blir europeisk.

10 min 4 s.

Sami Ala

Sami Ala: Suomi F. European, still

Sami Ala: Suomi F. European

Sami Ala: Suomi F. European

Sami Ala: Suomi F. European

AVEK

Ytterligare information:
Sami Ala
petrilasimaa(at)gmail.com
http://samiala.info/

New Skin

[slide=1]

Ulla Kudjoi
New Skin
Galleria Huuto / Jätkäsaari / Lillbusen
14.2. – 1.3.2015

New Skin handlar om en förändringsprocess där det verkliga och overkliga möts och bildar ett gränsland. Det är ett rum utan perspektiv som samtidigt är okontrollerat och ett försök att kontrollera det oförutsagda. Det är ett kort ögonblick i ett tillstånd av oskyldig ovetskap.

Förändringen kan vara en inre, dold och långsamt framskridande process. Den kraft som sätter igång processen kan vara en yttre omständighet som vissa kallar en svart svan. Förändringen är en resa från en tidsepok till en annan, en blandning mellan gammalt och nytt. Förändringen kan också vara en vilja att förstöra – att avsluta och börja om. Framförallt är det något individuellt. Den svarta svanen är inte svart för alla.

Genom att kombinera rörlig bild och en bildström av enskilda foton kan jag dra nytta av nya betydelsesammanhang som skapas mellan dem. I mötet tvingar man fram nya tolkningar och betydelser. Jag är intresserad av fotokulturens gränslösa ymnighet, där det kanske gömmer sig en tragisk fara att bli mätt på bilder. Det här kan också ge upphov till nya möten med bilden. Jag vill experimentera med olika sätt att visa foton och rörliga bilder. Foto som ett medel och verktyg är mycket vanligt, men jag tror att det fungerar som en särskild spegel för gemensamma upplevelser.

Jag blir inspirerad av ett surrealistiskt, fritt och associerande sätt att jämföra bildens innehåll med dess betydelse. Mitt arbetssätt är en process som utvecklas i cykler. Först sparar jag saker, sådant jag ser, och ger synintrycken en betydelse. Ibland förändrar jag kontexten mellan dem. Efter det ger jag bilderna tid, de förändras och blir anteckningar och material. Småningom förstår jag ett samband mellan bilderna. Bilderna går igenom en process. Det här sättet att närma sig bilderna förändrar dem från något vanligt till något ovanligt. Då får bilden igen en ny betydelse.

Ulla Kudjoi har utexaminerats från Turun Taideakatemia år 2002. Hon arbetar och bor i Åbo.

Info:
ulla.kudjoi@gmail.com
+358 50 5706698

Possible objects

[slide=1]

Tuomo Rainio
Possible objects
24.1. – 8.2.2015
Lillbusen, Galleria Huuto, Busholmen, Helsingfors

Miljontals människor på nätet tittar genom en samling av slumpmässiga satellitbilder och försöker hitta spår av flygplanet som saknas – flygning MH370. Ögnar igenom bild efter bild, havet tycks vara oändligt, vågorna bildar mönster; redan efter en kort stund är det svårt att vara fokuserad – och förr eller senare börjar man föreställa sig saker, inte nödvändigtvis flygplan, utan alla slags saker som flyter på havet. Det finns inget slut på det oändliga havet. Det finns ingenting, bara buller, vattnets repetitiva former – och några moln här och där.

Efter att ha sett bilden av det möjliga objektet på nyheterna började jag tveka – var det något som jag hade missat eller såg jag något liknande? Så jag återvände till havet och frågade mig själv: Var kommer bilderna ifrån? Var växer, bildas och framträder de?

I den kaotiska massan av partiklar, där vad som helst kan avbildas, kan vad som helst hända och ibland, väldigt sällan, händer ”något” och möjliga objekt framträder visar sig.

Det verkar som om konflikten mellan bilden och dess materiella bakgrund måste omformuleras i den digitala eran. Det grundläggande sambandet har blivit friare: digitala bilder verkar till exempel att ha väldigt lite att göra med skärmen där de presenteras. Skärmen kan ta emot ett mångfald av bilder, den kan presentera vilken bild som helst – och samtidigt – en enda bild kan presenteras på varje skärm. Bilder kan komma och gå, lämna sina kroppar och resa runt.

Utställningen är producerad med stöd av Centret för konstfrämjande.

Kontaktinformation:
Tuomo Rainio
050 3210 783
tuomorainio(a)gmail.com
www.tuomorainio.fi