Galleria Huuto » Aktuell Busen 2
HELIG

Gunzi Holmström
Helig
Galleri Huuto Busholmen, Busen 2
9.12–29.12 2017

Sankta Klara av Assisi.
Ditt namn är en blomma
som äts av en vacker giraff.
(Gunzi H 2017)

”Jag arbetar med oljefärger. Mitt tema är andlig mystik som jag uttrycker genom abstrakta och symboliska former. Jag inspireras av profeternas och helgonens uppenbarelser, men avsikten är inte att illustrera deras upplevelser. Istället använder jag kontemplation och bön för att nå egna inre visioner. Jag kombinerar universella strukturer och symboler i en begrundan över förhållandet mellan den synliga och osynliga världen. Det handlar om energier inte kan ses med blotta ögat men som trots det är en del av vår verklighet.

På utställningen visas också några dikter som är inspirerade av poesin inom den mystiska grenen av islam – sufismen.

Under arbetets gång har jag studerat olika mystiska traditioner. Jag har bekantat mig med kristna helgon såsom Hildegard af Bingen och Sankta Klara av Assisi, läst Simone Weil och Emmanuel Swedenborg och fördjupat mig i bildvärlden i den medeltida kyrkkonsten. ”

Gunzi Holmström är anträffbar i galleri Huuto söndagen den 10.12 och lördagen den 16.12. Hon bor och arbetar i Helsingfors och har under årens lopp visat sina arbeten i ett tjugotal länder. Magisterexamen tog hon 2006 på Valands konsthögskola i Göteborg.

TACK: Centret för konstfrämjande och Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

Bildkonstnär Gunzi Holmström
Epost: gunholmstrom(at)gmail.com
Hemsida: www.gunholmstrom.com

BLACKOUT

Laura Vainikka
BLACKOUT
Galleria Huuto Busholmen, Busen 2
18.11. – 3.12.2017

  “Cutie,” he said, “I’m going to try to explain something to you. You’re the first robot who’s ever exhibited curiosity as to his own existence – and I think the first that’s really intelligent enough to understand the world outside. Here, come with me.”
  The robot rose erect smoothly and his thickly sponge-rubber soled feet made no noise as he followed Powell. The Earthman touched a button and a square section of the wall flickered aside. The thick, clear glass revealed space – star-speckled.
  “I’ve seen that in the observation ports in the engine room,” said Cutie.
  “I know,” said Powell. “What do you think it is?”
  “Exactly what it seems – a black material just beyond this glass that is spotted with little gleaming dots. I know that our director sends out beams to some of these dots, always to the same ones – and also that these dots shift and that the beams shift with them. That is all.”

  Isaac Asimov: Reason (1941)

På papper har jag tryckt stora mörka ytor, oljiga tryckfärglager som samlats ovanpå varandra. Jag har slipat metallskivor så att de liknar speglar, genom att sträva efter att uppnå reflektioner sträcker vi oss ytterom verkligheten som välver sig utanför oss. Pappret som brunnit ned till en hög aska har jag tryckt på nytt för att låta det bli synligt i en annan ordning. Det svarta sotavtrycket har jag använt som ett tecken på ljus.

Jag har tömt, fyllt i, söndrat och förenat ytor som förhåller sig till ljus och material på olika sätt. Jag vet inte vilken av dessa ger betraktaren mest, vilken minst.

När jag gjorde verken kom jag att fundera på om en kan se på världen på samma sätt som tidigare nämnd robot i novllen, tänka att allt bara är just det som det ser ut att vara.

Den svarta himlen som motiv, stjärnorna glänser, som punkter vilka reflekterar ljusstrålning. Kunde en tänka sig att det är allt.

Laura Vainikka (f. 1979 i Villmanstrand) är en bildkonstnär och konstgrafiker bosatt i huvudstadsregionen. Vainikka arbetar oftast med verk som består av rumsliga helheter. Hon granskar sådana marginalvillkor som ljus, bild och reflektion kan förutsätta. Vainikka är utexaminerad konstmagister år 2013 från Bildkonstakademin vid Konstuniversitet. Hennes verk finns bland annat i konstmuseerna i Björneborg och Jyväskylä samt i Statens bildkonstsamlingar. År 2017 var Vainikka nominerad för priset Kjell Nupen Memorial Grant.

Laura Vainikka
044 322 33 03
lauvai(at)yahoo.com
www.lauravainikka.wordpress.com

ForHidden

Yassine Khaled
ForHidden
Galleria Huuto Busholmen, Busen 2
28.10.-12.11.2017

Galleriet är öppet också på Alla helgons dag 4.11.2017 kl. 12-17.

ForHidden utforskar begreppet osynlig (eng. unseen) genom en serie konstverk som omfattar installationer, skulpturer och teckningar. ForHidden söker efter mångbottnade kopplingar mellan vår tid och den klassiska konsten, och fungerar som komplement till Yassine Khaleds långvariga projekt A Territory Under MaMa (2017).

Utställningens mest centrala konstverk, Love Me, är en 11 meter lång installation som besökaren kan gå in i och genom det frånkopplas från den omgivande utställningslokalen. Denna ’installationstunnel’ består av gardiner och vid tunnelns slut står en replik av statyn som föreställer Eirene, “fredens gudinna”, bärande ett barn på sin vänstra arm – Plutos, rikedomens gud i den antika grekiska mytologin. Den ursprungliga statyn utfördes av Kefisodotos den äldre och är en allegori för Plutos ökande välstånd och välmående under Fredens beskydd. Den utgjorde en gång i tiden en offentlig maning till det sunda förnuftet. Skulpturen och installationen i kombination skapar en surrealistisk vision som öppnar för flera mångbottnade frågor, framför allt då utställningens “Eirine” har en slöja för ansiktet.

Yassine Khaled arbetar interdisciplinärt med skulpturer, installationer, performanskonst, målningar och videokonst. I sin konst fokuserar han främst på en obalans mellan vissa människors makt och rikedom, och andras maktlöshet och fattigdom i vår globaliserade värld. Khaled strävar efter att visualisera maktförhållanden mellan individer som bland annat förorsakats av de allt större inkomstskillnader, sociokulturella skillnader, arbetsförhållanden och tillgången till utbildning — de villkor som bestämmer vars och ens nivå med avseende på välstånd och stabilitet. Khaled är född i Marocko där han också växte upp. I detta nu är han bosatt och verksam i Helsingfors. Denna geografiska och kulturella förändring har haft en uppenbar inverkan på hans konst.

Utställningen har vänligen beviljats understöd av Centret för konstfrämjande (genom bidrag för hyran för konstgalleriet.)

Kontaktinformation:
Yassine Khaled
tlf. 044 910 7659
yassinekhaled9(at)gmail.com
https://yassinekhaled9.wixsite.com/yassine