Galleria Huuto » Aktuell Busen 1
Ner och Upp

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
Ner och Upp
Galleri Huuto Jätkäsaari, Jätkä 1 och Pikkujätkä
9.-29.12.2017

1 – 17.12 ARTag Gallery
9 – 29.12 Galleria Huuto Busholmen

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen (f. 1957) har skapat en tvådelad utställning och båda utställningarna visas i Helsingfors i december 2017. Utställningens namn är Ner och Upp och den första delen visas för allmänheten 1.12 i ARTag Gallery i Sandviken och utställningens andra del 9.12 i Galleria Huuto på Busholmen.

Utställningens helhet föddes efter att egnahemshuset i trä som Ant-Wuorinen byggt och som varit hem under årtionden brann upp för några år sedan. Ant-Wuorinen definierar utställningarna som retrospektiva. Efter all förstörelse blev hon tvungen att fundera vad som överhuvudtaget fanns kvar.

Fyra år före branden blev Ant-Wuorinen änka och lamslagen i all sorg. Branden förändrade allt. Det hem hon levt halva sitt liv var borta. I branden förstördes också allt lösöre med böcker och konst, också hennes egna skulpturer. Kvar i huset blev spåren av dem.

– Böcker har varit verkligt viktiga för hela familjen. Ungefär 5000 böcker förstördes i branden. Jag kommer ihåg vilka böcker som fanns på vilka hyllor. När jag fotograferade spåren av böckerna förstod jag hur stor betydelse böckerna haft på oss alla, berättar Ant-Wuorinen.

Med branden fick Ant-Wuorinens tillbaka sin arbetsglädje. Hon är en materialnära skulptör, som bland annat arbetat med plast och stål. I hennes verk är materialet en del av innehållet och arbetssättet tillför narrativa element. Hemmet som brann upp har varit utgångspunkten för arbetet. De olika sätten att dokumentera har varit många efter den tragiska händelsen ersatte tidigare material med kol, tjära och sot.

– Efter branden tvingade jag mig själv efter den första chocken att se spåren efter förödelsen med nya ögon och gå igenom halva mitt liv. Jag återfann också de stora glädjestunderna, sammanfattar Ant-Wuorinen.

Anna-Kaisa Ant-Wuorinen är diplomingenjör från Tekniska högskolan 1983 och bildkonstnär från konstskolan MAA 1990. Hon har haft otaliga separatutställningar, i Helsingfors bland annat på Galleri Sculptor och Galleri Kari Kenetti. Hennes verk finns bland annat i Helsingfors konstmuseums och Finska statens samlingar.

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande | Nylands konstkommission

Ytterligare information:
Anna-Kaisa Ant-Wuorinen 050 363 2257
ARTag Gallery / Veikko Halmetoja 044 215 3005
Galleria Huuto / Henni Oksman 0400 653 461

Ande och tomhet

Tuomo Laakso
Ande och tomhet
Galleria Huuto Busholmen, Busen 1
18.11. – 3.12.2017

Det mest lugnande som finns är en yta i en bruten färg, så mörk att den nästan är svart. Det är som tystnad eller tomhet. Jag vill täcka in allt i det. Jag repeterar ritualen i alla mina målningar. Jag täcker och torkar bort alla synliga mjuka och heta färger, glädje, hopp och passioner. Kvar blir bara ett skört och skälvande lugn. Sedan börjar det komma fram nya färger och rum. Där det förefaller att inte finnas något alls, där finns det mest väsentliga.

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande.

Tuomo Laakso
tel. 044 0805805
laaksont(at)gmail.com

Holographic Realms

Lora Dimova
Holographic Realms
Galleria Huuto Busholmen, Busen 1
28.10.-12.11.2017

Galleriet är öppet också på Alla helgons dag 4.11.2017 kl. 12-17.

Beyond vision

Under the current of a lost circle

Into the holographic realms

Of chimerically entangled dimensions

Silent shouts of exploding stars

Shattered crystalline structures

I see myself in a mirror of quartz

Hello Kitty!

Att träda in i holografiska världar är ett sätt att se in i något. De utgör en förbindelse till en subtil nivå med svårfångade förnimmelser, till främmande riken och parallella världar, mystiska upplevelser, oförklarliga fenomen, till mig, till dig.

Utställningen omfattar multimediala konstverk i flera medier och tekniker från de två senaste åren. Arbetena dras till varandra och bildar en kombination av olika förnimmelser, erfarenheter och energier. Andra simulerade världar blir synliga, mönster genereras, hybridgestalter i form av människor, prinsessor, änglar träder fram som hologram från utomjordiska världar.

Lora Dimova (Bulgarien, 1981) är en bildkonstnär bosatt och verksam i Helsingfors. Hon använder sig av fotokonst, skulptur, kollage, teckning, rörliga bilder, ljud, performanskonst och skrift för att konstruera subtila verkligheter och erfarenheter. Dimova är intresserad av att skapa en förbindelse mellan den fysiska och transcendentala världen.

Dimova utexaminerades 2007 som magister i porslins- och glaskonst från Nationella konstakademin i Bulgarien och tog år 2015 sin magisterexamen i bildkonst vid Konstindustriella högskolan vid Aalto-universitetet. Hennes arbeten har visats världen över vid utställningar, festivaler och biennaler för samtidskonst, som exempelvis den internationella biennalen för ung konst i Moskva, biennalen i Casablanca i Marocko, världbiennalen i keramik i Sydkorea etc. Dimova var år 2009 en av de konstnärer som premierades med det bulgariska priset för unga konstnärer.

Närmare information:
Lora Dimova
0449788463
vakkerlo(at)gmail.com
www.vakkerlo.com